Hoeveel kan ik lenen

Hoeveel kan ik lenen?

Er is op zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag dat je kan lenen wordt wel beperkt door volgende factoren:

 

  • het beleende goed moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde zoals beschreven in de algemene voorwaarden;
  • er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed;
  • er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bijv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de renovatiewerken). Voor afbraakwerken kan je nooit geld lenen bij VMSW.
  • je maandelijkse afbetalingscapaciteit. De maandelijkse afbetaling wordt bepaald door de referentierentevoet, de looptijd van de lening, je inkomen en je gezinstoestand. Hou er rekening mee dat van je maandelijks inkomen steeds een bedrag van € 800 wordt afgehouden als leefloon (€ 1.200 vanaf 3 aanvragers). Als je die bedragen aftrekt van je maandelijks inkomen, dan weet je hoeveel je maximaal per maand kan afbetalen aan een lening.

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail