Normen

Normen

Indien je wil lenen voor de aankoop van een woning, die je eventueel nog moet renoveren, dan wordt de woning op voorhand geschat door een schatter van VMSW.

 

Hij zal ook beoordelen of de woning beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Is dat niet het geval, dan moeten er werken worden uitgevoerd om de woning wel te laten voldoen. De kostprijs van deze werken moet je verplicht bijlenen bij VMSW. Let op: als je hierdoor insolvabel wordt, kan er geen lening worden toegestaan.

 

Je kan zelf al inschatten of er veel werken noodzakelijk zijn aan de hand van deze checklist. Om te berekenen hoeveel deze werken ongeveer kosten, kan je gebruik maken van het ramend bestek dat VMSW hanteert. Klik hier voor meer informatie.

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail