Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te kunnen afsluiten moet je voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor heel Vlaanderen:

  • Je moet over voldoende financiële draagkracht beschikken;
  • Je mag op het ogenblik van het ondertekenen van de leningsakte geen andere bouwgrond of woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening wordt aangevraagd;
  • De woning waarvoor geleend wordt moet gelegen zijn in Vlaanderen;
  • Je netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagjaar moet minimaal € 9.392 bedragen en mag niet hoger zijn dan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lening kan worden afgesloten voor één van volgende doelen:

 

  1. De aankoop of het behoud van een (al dan niet sociale) woning in het Vlaams Gewest;
  2. De renovatie, verbetering of aanpassing van een woning in het Vlaams Gewest.

 

De lening kan maar worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het te belenen goed niet hoger is dan onderstaande bedragen. Die verkoopwaarde wordt bepaald door een schatter van de VMSW. De schatter kijkt ook na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode (art. 5). Het bedrag dat nodig is om deze werken uit te voeren, moet je verplicht bijlenen.

 

De geïndexeerde maximale verkoopswaarde voor 2018 voor een woning is € 212.700,00 Vanaf de derde persoon ten laste wordt hier een verhoging van € 10.700,00 toegepast. Voor een kernstad en de Vlaamse Rand gelden hogere bedragen: € 233.900, + € 11.700 vanaf derde persoon ten laste.

 

in kernstad of Vlaamse Rand

elders in Vlaanderen

alleenstaande

€ 39 319,00

€ 37 532,00

alleenstaande gehandicapte zonder ptl

€ 43 245,00

€ 41 279,00

alle andere gevallen

€ 58 972,00

€ 56 292,00

verhoging per persoon ten laste

€ 3 926,00

€ 3 748,00

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail