Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te kunnen afsluiten moet je voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor heel Vlaanderen:

  • Je moet over voldoende financiële draagkracht beschikken.
  • Je mag op het ogenblik van het ondertekenen van de leningsakte geen andere bouwgrond of woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening wordt aangevraagd;
  • Je netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagjaar moet minimaal € 9.254 bedragen en mag niet hoger zijn dan:

- voor een alleenstaande zonder persoon ten laste: € 36.980

- voor een alleenstaande met een beperking en zonder persoon ten laste: € 40.672

- voor alle andere gevallen: €55.464; voor elke persoon ten laste mag dit bedrag verhoogd worden met € 3.693

  • Voor woningen in een kernstad of de Vlaamse Rand worden deze bedragen verhoogd. Contacteer ons voor meer informatie hierover!
  • De woning waarvoor geleend wordt moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

 

De lening kan worden afgesloten voor één van volgende doelen:

 

  1. De aankoop of het behoud van een (al dan niet sociale) woning in het Vlaams Gewest;
  2. De renovatie, verbetering of aanpassing van een woning in het Vlaams Gewest.

 

De lening kan maar worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het te belenen goed niet hoger is dan onderstaande bedragen. Die verkoopwaarde wordt bepaald door een schatter van de VMSW. De schatter kijkt ook na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode (art. 5). Het bedrag dat nodig is om deze werken uit te voeren, moet je verplicht bijlenen.

 

De geïndexeerde maximale verkoopswaarde voor 2017 voor een woning is € 206.900. Vanaf de derde persoon ten laste wordt hier een verhoging van € 10.400 toegepast.

 

Voor een kernstad en de Vlaamse Rand gelden hogere bedragen (€ 227.600 + € 11.400 p.ptl)

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail