Aanvragen

Aanvragen

Als je aan de algemene voorwaarden voldoet, kan je bij ons een leningsaanvraag opmaken. De aanvraag kan niet online gebeuren. Je dient je persoonlijk aan te bieden op ons kantoor tijdens de openingsuren.

 

Wat breng je mee?

 

  • je identiteitskaart (vergeet de pin-code van je identiteitskaart niet!);
  • kopie van de verkoopsovereenkomst als die al opgemaakt is;
  • in geval van renovatie van de eigen woning: kopie van de aankoop- en leningsakte;
  • het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
  • indien leefloon ontvangen: een attest van het OCMW m.b.t. het ontvangen leefloon van hetzelfde inkomstenjaar als het laatste aanslagbiljet;
  • alle documenten betreffende je inkomsten van de laatste 6 maanden, d.w.z. alle loonbrieven, maar ook uitkeringen RVA, ziekte-uitkeringen, tussenkomst OCMW, alimentatie enz.;
  • info betreffende bestaande kredietopeningen of leningen;
  • bewijs van betaling of ontvangen van onderhoudsgeld;
  • bijkomend in sommige gevallen: officiële attesten voor mensen met een beperking;

 

Bij je aanvraag dien je bij voorkeur cash € 100 dossierkosten te betalen. Betalen via bancontact is bij ons niet mogelijk.

De dossierkosten worden je terugbetaald indien de aanvraag, om welke reden ook, niet gevolgd wordt door een schriftelijk aanbod van VMSW.

De verschillende stappen die je dossier moet doorlopen en de manier waarop de uitbetaling van de lening gebeurt, vind je in dit document.

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail