Kopen

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail

 

Kopen

Een eigen woning kopen is voor veel mensen een belangrijk doel in hun leven. Met de huidige prijzen is het echter niet voor iedereen mogelijk om op de privé-markt een huis te kopen of een lening voor de aankoop van een huis te krijgen. Daarom bouwen we samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sociale koopwoningen in Mechelen en omstreken. Dit zijn kwaliteitsvolle woningen die aan een sociale prijs worden verkocht aan mensen die aan de voorwaarden voldoen.

 

Om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning, moet je je inschrijven in een register, en kom je op de wachtlijst. Je kan zowel voor één als voor meerdere registers inschrijven. Per register krijg je een volgnummer dat je chronologische plaats weergeeft. Naarmate er woningen worden gerealiseerd in de gemeente van je keuze, zal je worden aangeschreven.

 

De toewijzing van deze woningen verloopt via een vaste procedure die voor iedereen gelijk is.

 

Kleine Landeigendom van Mechelen en omstreken biedt ook de Vlaamse Woonlening aan. Dit is een sociale lening van de VMSW, specifiek voor:

 

  • de aankoop van een sociale woning,
  • de aankoop van een woning (al dan niet met renovatie- verbeterings- of aanpassingswerken)
  • de renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning
  • het behoud van een woning (bijv. bij echtscheiding).

 

Meer informatie over deze Vlaamse Woonlening vind je hier.

 

Meer informatie over het kopen van een sociale koopwoning vind je via deze veelgestelde vragen.