Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om een sociale woning te kunnen kopen, moet je bij inschrijving voldoen aan enkele voorwaarden:

 • je moet meerderjarig zijn
 • je mag geen:

 

 • volle eigenaar zijn of volledig vruchtgebruik hebben van een woning of bouwgrond

(ook al is dat maar gedeeltelijk)

 • zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin een woning of een perceel voor woningbouw werd ingebracht
 • je netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagjaar moet minimum € 9.392 bedragen en maximum:

 

voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste: € 37.532,00 (woning in een kernstad:€ 39.319,00)

voor een alleenstaande met een beperking en zonder persoon ten laste: € 41.279,00 (woning in een kernstad: € 43.245,00)

voor alle andere gevallen: € 56.292,00 (woning in een kernstad: € 58.972,00)

voor elke persoon ten laste mag dit bedrag verhoogd worden met € 3.748,00 (woning in een kernstad: € 3.926,00).

 

Op de eigendomsvoorwaarden zijn enkele uitzonderingen geldig:

 

 1. ingeval van een echtscheiding (contacteer ons om de juiste voorwaarden te kennen!)
 2. als je eigen woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
 3. als je woning overbewoond is verklaard of als dusdanig is geadviseerd (cfr. art. 17 Vlaamse Wooncode);
 4. als je eigen woning onbewoonbaar is verklaard of als dusdanig is geadviseerd (cf. art 15. Vlaamse Wooncode);
 5. als je op de referentiedatum minstens 55 jaar oud bent;
 6. als de aan te kopen sociale woning in een van de kernsteden gelegen is;
 7. als je eigen woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet is toegestaan.

 

In geval 3, 5 of 6 moet voor de ondertekening van de aankoopakte je eigen woning of perceel bouwgrond verkocht zijn of voor 20 jaar ter beschikking gesteld van een sociale woonorganisatie. In geval 4 moet je de woning binnen het jaar na de ondertekening van de aankoopakte slopen of de bestemming ervan wijzigen.

 

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail